Onnittelut konserniyhtiöllemme Kiinan tullin AEO Advanced -sertifikaatin saamisesta

heinäkuun 1. päivänä Kiinan kansantasavallan tullihallinnon toimeenpano järjestely "Kiinan kansantasavallan (Kiina) tullilaitoksen yritysluottojen hallintajärjestelmän ja Uuden-Seelannin tullilaitoksen turvallista vientijärjestelmää koskevasta vastavuoroisesta tunnustamisesta" Kiinan kansantasavalta ja Uuden-Seelannin tulli.

Tällaisen järjestelyn mukaan toisen tullilaitoksen tunnustama "valtuutettu taloudellinen toimija" (AEO), jonka toinen tulli tunnustaa vastavuoroisesti.

 

Mikä on AEO?

Maailman tullijärjestö (WCO) esitteli AEO-ohjelman molemmille tullin jäsenille tavoitteenaan luoda standardeja, jotka takaavat toimitusketjun turvallisuuden ja helpotuksen maailmanlaajuisella tasolla varmuuden ja ennustettavuuden edistämiseksi.

Tältä osin WCO julkaisi "Globalin kaupan turvaamista ja helpottamista koskevien standardien puitteet".

Tässä ohjelmassa AEO on osapuolena kansainvälisessä tavaraliikenteessä missä tahansa tehtävässä, jonka kansallinen tullihallinto on hyväksynyt tai jonka kansallinen tullihallinto on hyväksynyt sen puolesta WCO:n tai vastaavan toimitusketjun turvallisuusstandardin mukaiseksi.AEO:hen kuuluvat muun muassa valmistajat, maahantuojat, viejät, välittäjät, kuljettajat, varasto ja jakelijat.

Kiinan tulli on vuodesta 2008 lähtien sisällyttänyt tällaisia ​​ohjelmia Kiinaan.Tulli julkaisi 8. lokakuuta 2014 "Kiinan kansantasavallan tullin väliaikaiset toimenpiteet yritysluottojen hallinnoimiseksi" ("AEO Measures").Ensimmäistä kertaa AEO määriteltiin Kiinan sisäisessä lainsäädännössä.AEO-toimenpiteet tulivat voimaan 1.12.2014.

 

Mitä etuja AEO-ohjelmasta voidaan saada?

AEO-toimenpiteiden asiaa koskevien säännösten mukaan AEO:t jaetaan kahteen luokkaan: yleisiin ja edistyneisiin.Seuraava koskee kunkin hyödyt.
Yleiset AEO:t saavat seuraavat helpotukset tuonti- ja vientitavaroiden tulliselvitykseen:

1. Pienempi tarkastusaste;

2. Asiakirjojen yksinkertaistetut tarkastusmenettelyt;

3.Etusija tulliselvitysmuodollisuuksien hoidossa.

 

Edistyneet AEO:t saavat seuraavat edut:

1.Tarkistus- ja luovutusmuodollisuudet hoidetaan ennen luokkien vahvistamista, kuten tullausarvo, maahantuotujen ja vietyjen tavaroiden alkuperäpaikat ja muut muodollisuudet;

2.Tulli nimeää yrityksille koordinaattorit;

3. Yrityskauppa ei ole pankkitalletustilijärjestelmän alaista (Huom.: Tulli on lakkauttanut pankkitalletustilijärjestelmän 1.8.2017 alkaen);

4.AEO:n vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvissa maissa tai alueilla tullin tulliselvityksen helpottamista koskevat toimenpiteet.

 

Kenen kanssa Kiina on sopinut vastavuoroisesta tunnustamisesta?

Nyt Kiinan tulli on saavuttanut sarjan vastavuoroisen tunnustamisen järjestelyjä muiden WCO:n jäsenmaiden tulliosastojen kanssa, joihin kuuluvat Singapore, Etelä-Korea, Hongkong, Macao, Taiwan, Euroopan unioni, Sveitsi ja Uusi-Seelanti.

Kiinan tullin tunnustamat AEO:t saavat asiaankuuluvan keskinäisen järjestelyn mukaiset helpotukset, kuten alhaisemman tarkastusasteen ja etusijalle tuonti- ja vientitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksien käsittelyn.

Kiinan tullin solmiessa enemmän keskinäisiä sopimuksia muiden WCO:n jäsenmaiden tullin kanssa, tunnustetut AEO:t helpottavat tullausmenettelyä selvästi useammissa maissa.

1


Postitusaika: 15.8.2022